Sassayoga 

www.sassayoga.com

Vi på Saart´s Sassayoga tar arbetet för miljö och hållbarhet på största allvar, därför har vi tagit fram en policy för att ha så små ”fotspår” som möjligt och så hög jämlikhet som möjligt i vårat bolag.
Våran ambition är att ligga i framkant samtidigt som det är viktigt för oss att vårat miljö och hållbarhetsutvecklingsarbete ska vara både moraliskt men även ekonomiskt förssvarsbart.

 Vi siktar bland annat på att vara en digitaliserad administration på kontorssidan där allt från fakturor, kvitton till reklam och marknadsföring skickas digitalt så att vi inte använder papper och sparar på träd.

Vi strävar efter att ha de bästa möjliga förutsättningar för våra medarbetare att utvecklas, trivas och kunna utföra sitt bästa varje arbetspass, därför är vi i ledningen lyhörda och öppna för dialoger med våra medarbetare. Vi har därför utvecklat en ”Open door”-policy, där inga frågor är för små att tas upp, som komplement till våra arbetsplatsträffar.
Vi jobbar ständigt med att hitta relevanta utbildningar för våra medarbetare för att skapa möjlighet till utveckling både på ett yrkesmässigt plan men även på det mänskliga planet.

Vi inom Saart´s Sassayoga har nolltolerans mot rasism, sexism och mobbning. Här möter vi människan och ser kunskap och potential, inte hudfärg, kön eller sexuell läggning. Varje eventuellt fall, oavsett från kund eller medarbetare, kommer tas på allvar och hanteras på effektivast sätt sett till den eventuella situationen.